GENEL BİLGİLER


Sempozyum Tarihi ve Yeri
16-19 Kasım 2023
Susesi Kongre Merkezi / ANTALYA

Sempozyum Dili
Sempozyumun resmi dili Türkçe’dir. İngilizce sunumlarda Türkçeye simultane tercüme yapılacaktır.

Kayıt Masası
Kayıt masası 15 Kasım 2023 tarihinde Susesi Kongre Merkezinde faaliyette olacaktır.

Katılım Belgesi
Sempozyum sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

İzinler
Kurumlara verilmek üzere istenen sempozyum davet mektupları isteyen katılımcılara sempozyum sekreterliği tarafından ulaştırılacaktır. Bu davet mektupları yalnızca izin amaçlı kullanılabilir. Davet mektuplarını alan katılımcıların kayıt ve konaklama ücretlerinin taraflarınca karşılanması gerekmektedir.