PROGRAM


16 KASIM 2023 • PERŞEMBE
15:30-18:30
17 KASIM 2023 • CUMA "Estetik Tedavi Yolculuğunda Uzmanlaşmak"
09:15-09:30 AÇILIŞ
09:30-11:00 KANITA DAYALI İMMEDİYAT YÜKLEME VE ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ:
NOBELACTIVE® İMPLANT İLE 16 YILLIK KLİNİK MÜKEMMELLİK
Estetik bölgede NobelActive® implant ve yakında çıkacak yenilikçi implant sistemi (Nobel Biocare N1™ sistemi) kullanılarak tedaviler gerçekleştirirken cerrahi prosedürler, klinik protokoller ve biyolojik değerlendirmeler
Uzun vadeli estetik ve fonksiyonel sonucu etkileyen immediyat geçiciye izin vermek için doğru koşullar ve immediyat yükleme protokolleri için karar verme sürecine ilişkin derinlemesine bakış.
NobelActive® implantlarla 16 yıllık kanıta dayalı klinik uygulamalar
Posterior bölgede NobelParallel™ klinik uygulamalar
Dr. Tristan Staas & Dr. Francesco Mintrone
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30- 13:00 DENTAL LABORATUVAR RESTORASYONLARINDA ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK:
KONVANSİYONEL, PORSELEN VE TEMEL DÜZEYDE YAKLAŞIMLAR
En iyi uzun süreli sonuçları elde etmek için Doktor-Laboratuvar iletişimi
Laboratuvar iş akışı zorlukları ve temel düzeyde geleneksel restorasyonlar açıklanmas (Tek seferde abutment konsepti, yumuşak doku ve peri-implant stabilitesinin korunması)
Protez başarısını geliştirmek için ipuçları ve püf noktaları
Muayene pratiğinde verimlilik için dijital iş akışı
Dr. Francesco Mintrone & D.T. Michiel Wouters
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 MUKOİNTEGRASYON SANATI VE BİLİMİ:
UZUN VADELİ ESTETİK VE İŞLEVSEL SONUÇLARIN ARTTIRILMASI
İmplant ve protetik komponent yüzeyinin yumuşak doku entegrasyonu üzerindeki etkisi
Kanıta dayalı bir yenilik olan Mukointegrasyonun gücü: TiUltra™ ve Xeal™ Yüzey
Dr. Tristan Staas
14:45-15:30 DENTAL PROTEZLERDE TEKNİK İŞ AKIŞI
Protetik ve dijital iş akışlarına derinlemesine bakış.
Farklı klinik vakalar ve endikasyonlar dahil olmak üzere protetik olarak uygulanan restorasyonların önemi
Protezler sayesinde yumuşak doku ve kemik stabilitesinin sağlanması
Dr. Francesco Mintrone
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30 TEORİ VE UYGULAMA ARASINDA KÖPRÜ KURMAK:
KLİNİK VAKA SUNUMLARI VE AMELİYAT SONRASI ANALİZ
Klinik vakalar, spesifik klinik durumlar ve her bir vakadaki karar verme süreçleri
Dr. Tristan Staas & Dr. Francesco Mintrone & D.T. Michiel Wouters
21:30 100. YIL CUMHURİYET KONSERİ
18 KASIM 2023 • CUMARTESİ "Total Dişsizlik Tedavisi"
09:30-11:00 ALL-ON-4® TEDAVİ KONSEPTİ İLE 25 YILLIK KANITA DAYALI TEDAVİ
All-on-4® konsepti 25 yıllık bilimsel kanıtları ile total dişsiz hastalar için mevcut en çok belgelenmiş tedavi konseptidir.
Prof. Paulo Malo & Prof. Enrico Agliardi
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30- 13:00 ALL-ON-4 TEDAVİ KONSEPTİNDE UZMANLAŞMAK:
PROTETİK İŞ AKIŞLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE BASİTTEN
KARMAŞIK KLİNİK VAKALARA KAPSAMLI BİR KILAVUZ
All-on-4® tedavi konseptini ve endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve total dişsiz hastaların rehabilitasyonundaki avantajlarını anlamak.
Daha az karmaşık vakalardan daha karmaşık vakalara doğru teşhis ve tedavi planlama adımlarında derinlemesine inceleme; ameliyat öncesi değerlendirmeden nihai restorasyona kadar protetik rehabilitasyon ilkelerini anlamak (protez tasarımı, malzeme seçimi, oklüzyon ve estetik kaygılar dahil)
Basitten Karmaşığa Vaka Yönetimi ( ileri atrofik çeneler, dişsiz kalmaya yakın ve sistemik komorbiditeleri olan hastalar)
Prof. Paulo Malo & Prof. Enrico Agliardi
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:30 ZİGOMATİK İMPLANTLAR VE TAM ARK REHABİLİTASYONLARI:
KARMAŞIK VAKALAR İÇİN MODERN ÇÖZÜMLER.
TABULARI YIKMAK: ZİGOMATİK İMPLANT TEDAVİLERI HAKKINDA UZMAN GÖRÜŞLERİ
Zigomatik implantlarla tam ark rehabilitasyonlarında en son teknikler ve teknolojiler hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirmek.
Hasta seçim kriterleri ve alternatif tedavi seçenekleri de dahil olmak üzere zigomatik implant tedavileri için endikasyonlar ve kontrendikasyonlar hakkında bir anlayış geliştirmek.
Zigomatik implantlarla tedaviye karar verme, bu tür tedavileri gerektiren klinik durumlar
Adım adım cerrahi protokol ve tekniklerin yanı sıra protetik rehabilitasyon protokollerini tanıma
Prof. Enrico Agliardi, İtalya & Prof. Paulo Malo, Portekiz
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 KOMPLİKASYONLARI YÖNETME STRATEJİLERİ VE TAM ARK REHABİLİTASYONLARIN ZORLUKLARI
Tam ark rehabilitasyonları sırasında ortaya çıkabilecek yaygın komplikasyonlar: Nasıl teşhis edillir ve yönetilir?
Komplikasyonların önlenmesinde tedavi planlamasının önemi
Tam ark rehabilitasyonlar sırasında hasta beklentilerini ve iletişimini yönetmek için stratejiler
Komplikasyonların yönetiminde ve tedavi başarısında disiplinlerarası yaklaşımın rolü
Prof. Enrico Agliardi, İtalya
17:00-17:30 AÇIK FORUM
Prof. Paulo Malo & Prof. Enrico Agliardi
21:30 KAPANIŞ PARTİSİ